Կառավարման Խորհուրդ

  1. Նախագահ՝ Արմինե Աղաբեկյան  մանկավարժական խորհուրդի ներկայացուցիչ
  2. Հարություն Անդրիյան  մանկավարժական  խորհուրդի ներկայացուցիչ
  3. Շուշիկ  Ալավերդյան ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ
  4. Գայանե Խաչատրյան  ծնողական խորհուրդի ներկայացուցիչ
  5. Արմիդա Նիկոլայան  ԿԳՆ ներկայացուցիչ
  6. Նվեր Պողոսյան  մարզպետի ներկայացուցիչ
  7. Տիգրան Գևորգյան  մարզպետի ներկայացուցիչ