Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի աշխարհագրության (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ինֆորմատիկայի (3.75 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի (7 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի հայոց լեզվի (8.5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:ՀՎՀՀ 09205373:Տեղեկությունների համար զանգահարել 077037363