2017թ. պահպանման ծախսերի նախահաշիվ

պահպանման ծախսերի նախահաշիվ 2017թ