Ծնողական Խորհուրդ

 


   նախագահ՝Արմենուհի Օհանջանյան

 Քարտուղար՝ Ասյա Ղազարյան
1 Անդամներ՝ Կամո Հարությունյան
2.Քրիստինա Բեգլարյան
 3.Վեներա Հայրյան
4.Նազիկ Հայրապետյան
 5.Թելմինե Խաչատրյան
6.Մարինե Միրզոյան
7.Մարգարիտա Աղաբեկյան
8. Շուշիկ Ալավերդյան
9.Վալենտինա Հայրյան
10.Կարինե Ղազարյան