Կառավարման Խորհուրդ

  1. Նախագահ՝ Արմինե Աղաբեկյան  մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  2. Հարություն Անդրիյան  մանկավարժական  խորհրդի ներկայացուցիչ
  3. Շուշիկ  Ալավերդյան ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  4. Գայանե Խաչատրյան  ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  5. Արմիդա Նիկոլայան  ԿԳՆ ներկայացուցիչ
  6. Նվեր Պողոսյան  մարզպետի ներկայացուցիչ
  7. Տիգրան Գևորգյան  մարզպետի ներկայացուցիչ